Gyvenimas

Šešios atsigavimo po skyrybų stadijos

Negalite valgyti. Ne­galite miegoti. Negali­te liautis galvojusi apie jj- ką gi jis šiuo metu veikia? Ir kodėl gi reikėjo pradėti tą kivirčą? Kodėl ne­galėjau pasielgti kitaip? Gal nieko nė nebūtų atsitikę?

Bet giliai širdyje jūs jaučiate, kad tai- jau pabaiga…

Kaip išgyventi?

“Blogiausia man yra vienatvė. Būna labai sunku, kai neturi su kuo praleisti savaitgalio. Bet aš ir nenoriu leisti savaitgalių su kuo nors kitu, išskyrus Deivą- sako 34 metų Džina.- Manęs nebedomina susitikimai su kitais… Nekenčiu savęs, kad nieko neveikiu, tik verkšlenu, laukdama, kol jis man paskambins ar parašys. Jau tris savaites iš jo nesulaukiau nė žodelio- manau, kad jis jau nebepaskambins. Ir vis dėlto giliai širdyje dar turiu vilties”.

Nutrūkus meilės ryšiui, atsigauti nėra lengva. Nesvarbu, ar tai skyrybos, nutrauktos sužadėtuvės, ilgai ar trumpai trukusi draugystė, partnerio neištikimybė ar net jo mirtis. Filosofijos mokslų daktaras Stephen Gullo ir Connie Church, knygos „Meilės šokas: kaip atsigauti po širdies sudaužymo ir vėl išmokti gyventi („Loveshock: How to Recover from a Broken Heart and Love Again ”) autoriai, sako „Meilės ryšio nutraukimas yra vienas iš pačių skausmingiausių gyvenimo išbandymų”. Bjauriai jaučiasi ne tik paliktasis, bet ir skyrybų iniciatorius.

Svarbu suprasti, kad skausmas ateityje tikrai mažės. Bet nuo netekties iki geros savijautos jūs turėsite išgyventi kelias stadijas. Jei bandysite skubinti kurią nors stadiją arba ją „prašokti”, tai ne tik nepadės, bet gali net pailginti atsigauti reikalingą laiką.

„Jums bus lengviau, jei žinosite, kokią stadiją išgyvenate šiuo momentu ir ko reikia tikėtis toliau”, – sako S. Gullo.

Taigi kokios yra tos šešios stadijos ir kaip jas atpažinti?

Image by gpointstudio on Freepik

Šokas

„Kai Dženė pasakė, kad išeina pas ki­tą aš lik žiūrėjau į ja ir juokiausi. Tikrai maniau, kad ji juokauja. Ji visada atrodė tokia dėmesinga, bent jau vaikams. Aš net neįtariau, kad ji susitikinėja su kitu vyriškiu.

Slinko dienos, ir viskas buvo kaip paprastai. Bei kai ii iš tiesų pradėjo pakuotis lagaminus, aš neištvėriau ir pradėjau verkti. Net po kelių savaičių dažnai jausdavau gilų liūdesį”, – sako dviejų vaikų tėvas Malkolmas.

Šokas, koks ištiko Malkolmą, gali sukelti sustingimą, neviltį, sutrikdyti orientaciją. Iš esmės tai yra apsauginė reakcija. nes jūsų protas stengiasi izoliuoti jus nuo tos realybes, kurioje įvyko smūgis. Ši stadija gali tęstis dieną, savaitę ar net mėnesį.

Sielvartas

Po šoko būsenos prasideda sielvarto fazė. Gali būti, kad jūs apraudosite kartu praleistą laiką, bendras svajones arba savo pačios nesėkmes. Atrodo, kad jūsų sielvartas ir vienatvė tęsis amžinai, kad jūs niekada nesugebėsite ištverti užgriuvusio skaus­mo. Šiuo metu svarbu prisiminti, kad jūs negalite viena atsakyti už  tai kas atsitiko. Supraskite, kad normaliam poros egzistavimui reikia dviejų žmonių pastangų, o partnerio jau nebėra, vadinasi, jis nebepalaiko to ryšio.

Su tokiu žinojimu gali būti ypač sunku susitaikyti, nes sielvarto stadija kartu atneša ir stiprų ilgesį. Jums gali kilti noras paskambinti arba parašyti. Nedarykite šito! Viena moteris pa­skambino savo buvusiam partneriui vėlai vakare, žinodama, kad jis tuo metu bus namie. Tačiau sužinojusi, kad jis jau miega, pajuto skausmą ir pyktį. Ji pati negalėjo užmigti, tik gulėjo ir galvojo apie jį. Telefono skambutis dar pagilino jos liūdesį vienatvę.

Supraskite, kad norma­liam poros egzistavimui reikia dviejų žmonių pastangų, o partnerio jau nebėra, vadinasi, jis nebepalaikio to ryšio.

Dėl tos pačios priežasties yra gerai pasitikėti draugų arba šeimos parama. Susiras­kite kokį nors žmogų, kuriam galėtumėte paskambinti ir pasikalbėti, kai pasijuntate iš ties blogai. Tai sulaikys jus nuo skambinimo buvusiam partneriui. Jei žmonės pasi­siūlys padėti prižiūrėti vaikus arba atlikti kitus pavedimus, neatsisakykite.

Darykite viską, kad tik pasijustumėte geriau.

Kaltė ir pyktis

Trečioji ir ketvirtoji stadijos yra kaltės pojūtis ir pyktis. Dženė išsiskyrusi su Deivu, jau pasiekė šias stadijas, ji atmintyje atgaivina pasku­tini kivirčą, analizuoja, kas buvo nege­rai. Kaip ir daugelis moterų, galiausiai dėl išsiskyrimo ji pradeda kaltinti save. Šis pasmerkimas gali pavirsti pyk­čiu arba negatyviu elgesiu- nesaikingu girtavimu, dažnu seksualinių partnerių keitimu. Neretai pasitaiko, kad kaltės ir pykčio stadijos kelis kartus keičia viena kita.

Atsisveikinimas

Atsisveikinimas ateina kaip palengvėjimas po ankstesnių stadijų. Laris, kurio žmona nusprendė, kad jos muzikinė karjera yra svarbesnė už santuoką, aiškiai pajuto atsisveikinimo stadijos pradžią. „Tuo momentu galėjau pasakyti jai „su­die” savo širdyje. Suvokiau, kad ji jau nebėra mano gyvenimo dalis. Tai nebuvo lengva, ir būdavo dienų, kai vis dar jaus­davausi blogai. Bet aš žinojau, kad jei vi­są laiką galvosiu apie savo prioritetus ir ko aš ateityje norėsiu iš savo gyvenimo, galėsiu išgyventi šią krizę. Aš vis dar ne­buvau pasiruošęs susitikinėti su kitomis moterimis, bet supratau, kad galėčiau kalbėtis su jomis kaip su draugėmis.

Atomazga

Paskutinioji stadija yra atomazga. Kai jūs galite pradėti naują gyvenimą ir susigy­venti su savo emociniu skausmu, pasijuntate ne tik stipresnė asmenybė, bet ir įgaunate daugiau pasitikėjimo savimi, sugebate geriau savimi pasirūpinti.

Dalyvaukite visur, kur daly­vavote anksčiau- veikla, ypač sėkmin­ga, teikia daug pasitikėjimo savimi.

Bet kurioje stadijoje labai svarbu išlaikyti kasdieninio gyvenimo ritmą. Dalyvau­kite visur, kur dalyvavote anksčiau- veikla, ypač sėkminga, teikia daug pasitikėjimo savimi.

Bet ką daryti, jei partnerio netektis sukelia baimę gyventi vienai arba vienai likti su vaikais? S. Gullo šį žingsnį vadina: „Priimti vienatvės tylą”. Jis pataria: „Pradžioje tai gali jums labai nepatikti, bet būkite kantri. Tam reikia laiko. Pasitikėkite savimi ir savo sugebėjimu ištverti, žinokite, kad jūs turite jėgų ištverti tą krizę. Jei galite, pabandykite kam nors kitam padėti išgyventi sunkų laikotarpį. Tapsite emociškai stipresnė”.

Tik tada, kai patirsite visas šias stadijas, kiek ilgai jos besitęstų, sugebėsite vėl pamilti. Nesibaiminkite, kad to niekada nebus. Taip turi atsitikti. O kai tai įvyks, jūs ne tik geriau pažinsite save, bet ir žinosite, kas teikia jums džiaugsmo, o ko nesate pasi­ruošusi priimti. S. Gullo teigia: „Galiausiai jūs suvoksite, kad laimingą jus daro ne kitas žmogus”.

Atsigavimas

Kai žmogus pradeda iš naujo kurti savo gyvenimą, blogiausia pa­prastai būna jau praeityje. Garan­tuotas šios stadijos pirmasis požy­mis yra sugebėjimas vėl susitikinėti su priešingos lyties atstovu. Tuo metu pastebite, kad jau galite susi­koncentruoti į kitus reikalus, ypač į savo poreikius, ir mažiau galvojate apie buvusį partnerį. Galite objek­tyviau vertinti, ką gero ir ką blogo jums davė buvęs partneris. Beje, jūs įgyjate vieną privalumą- kruopščiau renkatės busimąjį partnerį.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker