Gyvenimas

Tobulas vyras- realybė ar svajonė?

Tik patį pirmąjį vakarą jis atrodo idealus ir tobulas. Po antrojo pasimatymo pagalvojame: „Jis keistokai pasielgė…” Praėjus mėnesiui ieškome draugės patarimo: „Tas jo įprotis mane varo iš proto. Tačiau įsimylėjau. Ką man daryti?”

Norint rasti tobulą vyrą reikėtų būti tobula moterimi. kažin ar tai įmanoma? Juk pačios nesame tobulos. O ką veiktumėm, jei nereiktų suprasti jų silpnybių ir nepastebėti nepakenčiamu ydų? Prieš įsigydamos naują drabužį matuojamės, prieš išsirinkdamos draugą visam gyvenimui- narstome jį po kaulelį. Net pamačiusios nedidelį „broką”! užsimerkime- taip sunku atsispirti pagundai išbandyti ką nors nauja…

Tinkamas mylimasis- nebūtinai tobulas vyras. Daug svarbiau, kad jis idealiai tiktų mums. Juk anokia laimė turėti pedantiškai tvarkingą vyrą, kuris kasdien grauš dėl ne vietoje padėtos rankinės. Arba- turtingą vyrą, kuris namie pasirodys lyg jaunas mėnulis, ir, blogiausia,- visuomet pavargęs.

Pasvarstykim ir… pabandykim nepadaryti lemtingos gyvenimo klaidos- nepamilti netinkamo žmogaus!

Image by stockking on Freepik

Jis daug šypsosi, linkčioja galvą pritaria jūsų mintims. Bet niekada nesivelia į diskusijas. Jis net nesugeba suregzti rišlaus sakinio. O ką jau be kalbėti apie ilgesnę mintį arba jausmų išliejimą…

Tai- tylenis

Patarimas. Jūs taip pat galite kartais patylėti. Gal žmogus tiesiog neturi laiko įsiterpti? Kita vertus, nebūtina, kad jūsų mylimasis būtų pats geriausias pašnekovas. Kam tada bus reikalingos draugės?

Pavojus. Jis niekuomet neišsakys savo jausmų, konfliktas bręs tyliai- jo viduje.

Idealu, jei jums darbe tenka daug kalbėti- (dirbate klientų aptarnavimo, personalo valdymo srityse, mokytoja). Negirdėdama klausimų namuose, pajusite tikrą palengvėjimą.

Neblogai, jei turite daugybę draugių ir pažįstamų. Padės net jūsų mama, įpratusi kasdien jums skambinti.

Liūdna. Nieko gero iš jūsų draugystės nebus, jei manote, kad vyras turi pakeisti geriausią draugę.

Image by Freepik

Jis giria kiekvieną jūsų suknelę, kalbėdamas liečia jūsų alkūnę, eidamas šalia, jus lengvai apkabina. Su kiekviena moterimi lyg užprogramuotas užmezga šiltą kontaktą žvilgsniu.

Tai- flirtuotojas
Patarimas. Bus geriausia, jei padovanosite jam tamsius akinius nuo saulės, o linksminsitės tik vyriškoje kompanijoje.

Pavojus. Po kelių dešimčių melų jis pavirs gašliu seniu.

Idealu, jei ypač savimi pasitikite: prieš svarbų pasimatymą net nežvilgtelite į veidrodį, ar lūpų dažais neišsitepėte dantų.

Neblogai, jei taip pat mėgstate flirtuoti ir tikite, kad flirtas tėra malonus ir nekaltas žaidimas.

Liūdna, jei jaučiatės išduota net tada, kai jis paprasčiausiai šnekučiuojasi su dailia mergina.

Image by drobotdean on Freepik

Nosinę jam atstoja marškinių rankovė. Rankšluostį ir nešvarias stiklines jis palieka ant grin­dų. Visus namų kampus užverčia ne­švariais drabužiais, o jo mašinos ba­gažinėje visuomet primėtyta nešva­rių skudurų.

Tai- nevala

Patarimas. Dažniau į svečius kvies­kitės jo mamą.

Pavojus. Jūs pati pamėgsite netvar­ką.

Idealu, jei savo prigimtimi esate dar netvarkingesnė nei jis ir sugebėsite jį įti­kinti, kad tvarkytis vis tiek reikia.

Neblogai, jei jūsų tvarkingumo jaus­mą nustelbia humoro jausmas.

Liūdna, jei esate subtili ir tvarkinga būtybė, pripažįstanti, kad namų ruošos darbus reikia dalytis po lygiai.

Image by Freepik

Jis atsisako su jumis dalyvauti tolimų giminaičių vestuvėse motyvuodamas didelėmis išlaidomis. Atostogauja tik ten, kur turi pažįstamų ir gali nemokamai apsistoti. Iš kavinių parsineša nepanaudotus cukraus pakelius.

Tai- šykštuolis

Paguoda. Pasikeisti galėtų tik laimėjęs „Aukso puodą”. Nelaimingas atsitikimas taip pat priverstų jį susimąstyti, kad laimė- ne piniguose.

Prognozė. Gyvenimą nugyvensite lupiai. Jei vyras mirs pirmasis, jūs tupėsite galimybę iššvaistyti jo santaupas.

Idealu, jei jums visiškai nerūpi, kokioje parduotuvėje pirktis drabužius, o vakarienei galite išsikepti bulvinių blynų.

Neblogai, jei jūs mėgstate pirkti tik pigius daiktus.

Liūdna, jei jūs įsivaizduojate, kad dosnumas yra gyvenimo esmė.

Image by LipikStockMedia on Freepik

Jis pamiršta jūsų gimtadienį, o at­siminęs vis žada jums dovaną, kol su­laukia kitų metų. Jis nuliūsta, jei jo gimtadienio proga nesukuriate jam tikros šventės.

Tai – nesubrendėlis

Patarimas. Galima palaukti kelerius metus ir pažiūrėti, ar jis pasikeis.

Prognozė. Kai kurie tikrai subręsta.

Nevarkite, jei jis vyresnis nei 25-erių.

Idealu, jei jūs nebijote pasakyti jam visko, ką apie jį galvojate.

Neblogai, jei jums patinka viską lai­kyti savo rankose: rūpintis buitimi, pla­nuoti atostogas, pirkinius ir… vaikus.

Liūdna, jei jums nepatinka mamos vaidmuo.

Image by kues1 on Freepik

Jei diskusija jam neaktuali, jis žiū­ri į vieną tašką ir beldžia koja.

Tai- savimyla

Patarimas. Gyvenkite jo reikalais lyg savais. Apie savo bėdas šnekėkitės su tais, kuriems svarbu, kaip jūs gyvenate. Kalbėdamasi su juo, nuolatos pateikite gražių pavyzdžių apie pasiaukojimą.

Prognozė. Vargu ar kada nors kas nors jam bus įdomiau nei jis pats.

Idealu, jei jūs esate Barbės tipo mo­teris.

Neblogai, jei jūs lygiai taip pat su­sirūpinusi ir susižavėjusi savimi.

Liūdna. Visoms mums- kitoms.

Image by stockking on Freepik

Kai pasakojate apie jį savo drau­gėms, sakote: „Jis labai juokingas…”

Jis- mažas, plikas ir nepatrauklus

Patarimas. Jo išvaizdą pakeisti būtų sunku. Geriausia, ką galite padaryti… sugalvokite pačios.

Prognozė. Beveik visi vyrai, net ir gražuoliai, kada nors nuplinka ir užsiau­gina pilvus. Tada jis niekuo neišsiskirs iš kitų.

Idealu. Kiekviena moteris gali nuo­stabiai gyventi su nepatraukliu vyru- jei nepatraukli tėra išvaizda, o ne būdas.

Neblogai, jei jums tereikia jo pinigų.

Liūdna, jei labiausiai vertinate išori­nį blizgesį.

Kelios pastabos apie netikėlius vyrus

Nuobodus vyras. Išlošite!

Gyvendama su labai nuobo­džiu vyru galite pati atsipalaiduoti ir mė-gautis ramybe- jums nereikės gilintis į jo neurozes ir pataikauti jo ambicijoms. Galbūt net nereiks baimintis dėl konku­renčių. Šiais visuotinio streso laikais tai iš tiesų prabanga.

Atsargiai! Kai jis dvidešimtąjį kartą pradės svarstyti, kuo „Džiugo” sūris ge­resnis nei „Rokiškio”, jūs nejučiom galite užmigti letargo miegu. Vargu ar kada nors pabusite!

Vyras, kuris greitai mylisi

Būkite kantri! Galbūt jam tiesiog stinga patirties. Jei jūs nuolatos jam pri­minsite, kad skubėti neverta, jis gali tapti kantriu ir švelniu meilužiu.

Nemalonumas! Jei jūs nuolatos jam tai priminsite, jį gali užplūsti pykčio prie­puoliai. Tada jis visai praras sugebėjimą mylėtis- bet kokiu greičiu.

Vyras, kuris niekada nesiginčija

Džiaukitės! Tai geriausia savybė, kurią gali turėti vyras. Gyvenimą jūs nu­gyvensite harmoningai. Net pati prarasite norą pakelti balsą.

Neapsirikite! Vieną gražią dieną grį­žusi namo galite rasti rašteli, kad jūsų brangiausiasis išsikraustė pas moterį kita­pus gatvės. O jūs nė neįtarėte, kad jis bu­vo nepatenkintas jūsų santykiais…

Vyras, kuris storėja

Nepraraskite vilties! Pajutęs pavo­jų, kad jūs vis dažniau dairotės į atle­tiškus vyriškius, jis susirūpins savimi.
Galbūt net pradės rytais bėgioti, o vaka­rais nustos ryti trigubas porcijas.

Blogiausia! Jis dar labiau nutuks ir kiaurus vakarus drybsos prieš televizorių. Jūs tuo metu plušėsite virtuvėje, o iš na­mų būsite išleista tik kartu su visais ketu­riais vaikais.

Vyras, kuris ignoruoja jūsų draugus

Bendraukite! Geriau susipažinę su juo ar padėję bėdoje, jūsų draugai jam taps tokie artimi kaip ir jums.

Pagalvokite! Antipatija tarp myli­mojo ir jūsų draugų gali stiprėti. Jums bus pasakyta: „Arba aš, arba tavo draugai”.

Jei išsirinksite jį, tik po vestuvių suprasi­te, kad geriau- draugai.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker