Karjera

Kaip įveikti sunkumus darbe

Darbas yra darbas. Šventė jis tik darbomanams. Tai jiems darbo rūpesčiai- gyvenimo prasmė. Visiems kitiems sunkumai darbe trukdo gyventi….

Per daug darbo. Užduotys- ne­įgyvendinamos arba jų tiesiog per daug. Jūs sukatės tarsi voverė rate, tačiau nie­kaip nesulaukiate dienos, kad sąžinės ne­ graužtų neatlikti darbai.

Skirkite šiek tiek laiko nustatyti darbų eilei. Realiai suplanuokite, kuriuos darbus turite atlikti dabar, o kurie dar gali palaukti. Būtų idealu, jei jūsų prioritetus pripažintų ir vadovas. Tiesiog paklaus­kite jo, ką turite padaryti pirmiausia.

Antra vertus, galbūt jūs nemokate pasakyti: „Ne”? Ir jūsų nuolaidumu visi naudojasi- jums suverčia net savo dar­bus.

Nepakankamas pripažinimas. Jūs sugebate ir galite daugiau, ne­gu jums patikima. Jums atrodo, kad negaunate šanso įrodyti, ką mokate. Jūsų pasiekimų šlove naudojasi kažkas kitas.

Nuolat būti nepatenkintam yra blo­gai. Padarykite bent šiek tiek daugiau, ne­gu iš jūsų reikalaujama (šis patarimas ne­galioja, jei reikalavimai viršija jėgas ir protą). Parodykite sau ir kitiems ką galite. Beje, pravartu nusistatyti laiką, per kurį tikitės įgyvendinti savo planus, pvz., per pusmetį ar, jei esate kantri, per metus.

Kalbėkite apie tai, kas jums pavyko, o apie nesėkmes geriau patylėti. Karjerą pirmiausia padaro tie, kurie susikuria sėkmės lydimo žmogaus įvaizdį.

Image by creativeart on Freepik

Prasta darbo atmosfera. Be perstojo skamba telefonai, zyzia spaus­dintuvai; visi vaikšto suirzę, nes vienas
bendradarbis baisiai tingus ir jo darbus reikia pabaigti kitiems, kitas- tikras intri­gantas, kuriam blogai, jei darbe viskas gerai, trečias su pareiškimais, skundais ir peticijomis vis lekia pas vadovą.
Brrr… gyvačių lizdas, o ne kolektyvas!

Turėtų padėti atvirumo strategija. Užsidaryti savyje ir laikytis atokiau daž­niausiai nelabai veiksminga. Atvirkščiai, susilauksite perdėto dėmesio: „Ir ko jūs taip pritilote? Tyli kiaulė gilią šaknį kni­sa” ir t.t. Tokioje situacijoje siūloma žaisti atviromis kortomis. Sukaupkite vi­są savo drąsą ir pasiūlykite surengti susi­rinkimą. Negailėdama nieko pasakykite, kas ir kaip. Remkitės faktais, bet ne emo­cijomis.

Prastai nusiteikęs vadovas. Negalite jam įtikti, nes jis tiesiog nesugeba bendrauti. Vis rėkia, tranko durimis- visiškai nesitvardo.

Kuo labiau „kaista” jūsų vadovas, tuo šaltesnė turite išlikti jūs. Jokiu būdu neperimkite jo tono. Draugiškai teikite konstruktyvius pasiūlymus. Pavyks susivaldyti, jei galvosite: šefas toks pik­tas, kadangi pavargęs nuo didelio darbo krūvio. Jei manysite, jog jis toks bjaurus, kadangi nemėgsta jūsų, susitvardyti tikrai bus sunku. Beje, reikėtų susiprasti padėti viršininkui net tada, kai jis neprašo.

Nuobodulys. Naujų užduočių, dėl kurių reikėtų pasitempti, kurios būtų tarsi iššūkis, nėra. Jau ryte žinote, kaip prabėgs diena. Taigi visai be entuziazmo imatės nuobodžių ir todėl varginančių darbų.

Akivaizdu, kad reikalavimai jums per maži, jūs sugebate kur kas daugiau. Nelaukite, kol kas nors ką nors įdomaus pasiūlys, pati imkitės iniciatyvos. Supa­žindinkite vadovą ir kolektyvą su savo naujomis idėjomis. Jei mokėsite argu­mentuoti, jūsų pasiūlymai bus priimti.

Taip pat skaitykite
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker